imagecreatefromgd2

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromgd2Create a new image from GD2 file or URL

Opis

imagecreatefromgd2 ( string $filename ) : resource

Create a new image from GD2 file or URL.

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Parametry

filename

Path to the GD2 image.

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator zasobu obrazu w przypadku powodzenia lub FALSE w przypadku błędów.

Przykłady

Przykład #1 imagecreatefromgd2() example

<?php
// Load the gd2 image
$im imagecreatefromgd2('./test.gd2');

// Apply an effect on the image, in this 
// case negate the image if PHP 5+
if(function_exists('imagefilter'))
{
    
imagefilter($imIMG_FILTER_NEGATE);
}

// Save the image
imagegd2($im'./test_updated.gd2');
imagedestroy($im);
?>

Notatki

Ostrzeżenie

The GD and GD2 image formats are proprietary image formats of libgd. They have to be regarded obsolete, and should only be used for development and testing purposes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top