imagegammacorrect

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagegammacorrectApply a gamma correction to a GD image

Opis

imagegammacorrect ( resource $image , float $inputgamma , float $outputgamma ) : bool

Applies gamma correction to the given gd image given an input and an output gamma.

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

inputgamma

The input gamma.

outputgamma

The output gamma.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 imagegammacorrect() usage

<?php
// Create image instance
$im imagecreatefromgif('php.gif');

// Correct gamma, out = 1.537
imagegammacorrect($im1.01.537);

// Save and free image
imagegif($im'./php_gamma_corrected.gif');
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top