XMLWriter::startElementNs

xmlwriter_start_element_ns

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startElementNs -- xmlwriter_start_element_nsCreate start namespaced element tag

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::startElementNs ( string $prefix , string $name , string $uri ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_start_element_ns ( resource $xmlwriter , string $prefix , string $name , string $uri ) : bool

Starts a namespaced element.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

prefix

The namespace prefix.

name

The element name.

uri

The namespace URI.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
pike-php at kw dot nl
9 years ago
by default, the xmlns: definition is repeated on every element.

if you do want the prefix, but dont want the xmlns: declaration repeated, set the namespace to null. dont forget to declare the namespace prefix somewhere higher in your document, though:

<?php
$w
->startElementNS('foo', 'bar', 'http://example.com/foo');
$w->startElementNS('foo', 'baz', null);
$w->endElement();
$w->endElement();
?>
up
0
anthony dot parsons at manx dot net
12 years ago
If you don't want any namespace prefix at all but still want the xmlns attribute, set $prefix to null.
To Top