XMLWriter::startDtd

xmlwriter_start_dtd

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startDtd -- xmlwriter_start_dtdCreate start DTD tag

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::startDtd ( string $qualifiedName [, string $publicId [, string $systemId ]] ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_start_dtd ( resource $xmlwriter , string $qualifiedName [, string $publicId [, string $systemId ]] ) : bool

Starts a DTD.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

qualifiedName

The qualified name of the document type to create.

publicId

The external subset public identifier.

systemId

The external subset system identifier.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
joaner1206 at gmail dot com
8 years ago
If you will write a HTML document :

// $xml = new XMLWriter();  you know it and openURI()

<?php
// for HTML 5
$xml->startDTD('html');
// for XHTML 1.0
$xml->startDTD('html', '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN','http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'); // standards compliant

$xml->endDTD();
?>
it will be :
<!DOCTYPE html>
or    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN">

don't need to startDocument() .
To Top