XMLWriter::startPi

xmlwriter_start_pi

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startPi -- xmlwriter_start_piCreate start PI tag

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::startPi ( string $target ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_start_pi ( resource $xmlwriter , string $target ) : bool

Starts a processing instruction tag.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

target

The target of the processing instruction.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top