XMLWriter::setIndentString

xmlwriter_set_indent_string

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::setIndentString -- xmlwriter_set_indent_stringSet string used for indenting

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::setIndentString ( string $indentString ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_set_indent_string ( resource $xmlwriter , string $indentString ) : bool

Sets the string which will be used to indent each element/attribute of the resulting xml.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

indentString

The indentation string.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top