XMLWriter::setIndent

xmlwriter_set_indent

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::setIndent -- xmlwriter_set_indentToggle indentation on/off

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::setIndent ( bool $indent ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_set_indent ( resource $xmlwriter , bool $indent ) : bool

Toggles indentation on or off.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

indent

Whether indentation is enabled.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
nemiga at gmail dot com
8 years ago
This param should be used only after openMemory() call:

<?php
$version
= '1.0';
$encoding = 'UTF-8';
$rootName = 'root';

$xml = new XMLWriter();              

$xml->openMemory();
$xml->setIndent(true);
$xml->startDocument($version, $encoding);
$xml->startElement($this->rootName);
// .. add more elements here
$xml->endElement();
echo
$xml->outputMemory();
?>
To Top