XMLWriter::writeAttributeNs

xmlwriter_write_attribute_ns

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeAttributeNs -- xmlwriter_write_attribute_nsWrite full namespaced attribute

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::writeAttributeNs ( string $prefix , string $name , string $uri , string $content ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_write_attribute_ns ( resource $xmlwriter , string $prefix , string $name , string $uri , string $content ) : bool

Writes a full namespaced attribute.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

prefix

The namespace prefix.

name

The attribute name.

uri

The namespace URI.

content

The attribute value.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top