XMLWriter::writeElementNs

xmlwriter_write_element_ns

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeElementNs -- xmlwriter_write_element_nsWrite full namespaced element tag

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::writeElementNs ( string $prefix , string $name , string $uri [, string $content ] ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_write_element_ns ( resource $xmlwriter , string $prefix , string $name , string $uri [, string $content ] ) : bool

Writes a full namespaced element tag.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

prefix

The namespace prefix.

name

The element name.

uri

The namespace URI.

content

The element contents.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.2.3 The content parameter became optional.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top