XMLWriter::writeElement

xmlwriter_write_element

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeElement -- xmlwriter_write_elementWrite full element tag

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::writeElement ( string $name [, string $content ] ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_write_element ( resource $xmlwriter , string $name [, string $content ] ) : bool

Writes a full element tag.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

name

The element name.

content

The element contents.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.2.3 The content parameter became optional.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
6
googolplex at gmx dot net
11 years ago
The function XMLWriter::writeElement is used to write an element (i.e. a XML tag, an [optional] content, and a closing XML tag) in one line without sub-elements:

<?php

$oXMLout
= new XMLWriter();
$oXMLout->openMemory();
$oXMLout->writeElement("quantity", 8);
$oXMLout->writeElement("price_per_quantity", 110);
print
$oXMLout->outputMemory();

// produces:
// <quantity>8</quantity>
// <price_per_quantity>110</price_per_quantity>

?>

whereas if you want to include sub-elements you have to use the XMLWriter::startElement / XMLWriter::endElement pair:

<?php

$oXMLout
= new XMLWriter();
$oXMLout->openMemory();
$oXMLout->startElement("item");
$oXMLout->writeElement("quantity", 8);
$oXMLout->writeElement("price_per_quantity", 110);
$oXMLout->endElement();
print
$oXMLout->outputMemory();

// produces:
// <item>
// <quantity>8</quantity>
// <price_per_quantity>110</price_per_quantity>
// </item>

?>
up
0
fernandopsilveira at yahoo dot com dot br
3 years ago
Please note that XMLWriter::writeElement will automatically sanitize the content passed as second parameter, so & becomes &amp;, < becomes &lt; and so on.

If you want to input markup directly into an element without validating it, you should use XMLWriter::writeRaw, which writes the contents as is, without any sanitizing.
up
0
rjb at robertjbrown dot com
10 years ago
Quick note - writeElement also seems to decode any HTML entities during the write. For example, if you pass it "Me & You", it will write the output as "Me &amp; You".
To Top