XMLWriter::fullEndElement

xmlwriter_full_end_element

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL xmlwriter >= 2.0.4)

XMLWriter::fullEndElement -- xmlwriter_full_end_elementEnd current element

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::fullEndElement ( void ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_full_end_element ( resource $xmlwriter ) : bool

End the current xml element. Writes an end tag even if the element is empty.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top