XMLWriter::startDtdElement

xmlwriter_start_dtd_element

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startDtdElement -- xmlwriter_start_dtd_elementCreate start DTD element

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::startDtdElement ( string $qualifiedName ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_start_dtd_element ( resource $xmlwriter , string $qualifiedName ) : bool

Starts a DTD element.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

qualifiedName

The qualified name of the document type to create.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top