XMLWriter::writeDtdEntity

xmlwriter_write_dtd_entity

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeDtdEntity -- xmlwriter_write_dtd_entityWrite full DTD Entity tag

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::writeDtdEntity ( string $name , string $content , bool $pe , string $pubid , string $sysid , string $ndataid ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_write_dtd_entity ( resource $xmlwriter , string $name , string $content , bool $pe , string $pubid , string $sysid , string $ndataid ) : bool

Writes a full DTD entity.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

name

The name of the entity.

content

The content of the entity.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top