XMLWriter::writeAttribute

xmlwriter_write_attribute

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeAttribute -- xmlwriter_write_attributeWrite full attribute

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::writeAttribute ( string $name , string $value ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_write_attribute ( resource $xmlwriter , string $name , string $value ) : bool

Writes a full attribute.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

name

The name of the attribute.

value

The value of the attribute.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
9
Paul
4 years ago
If you intermix writing sub-elements and attributes, any attempt to write attributes after the first sub-element will fail and return false:

<?php
$xml
= new XMLWriter();
$xml->openMemory();

$xml->startElement('element');
$xml->writeAttribute('attr1', '0');
$xml->writeElement('subelem', '0');
var_dump($xml->writeAttribute('attr2', '0'));
$xml->endElement();

echo
$xml->flush();
?>

Outputs:

bool(false)
<element attr1="0"><subelem>0</subelem></element>

This is because this is a forward-only writer and the start tags are already finished. There is no going back to add more attributes later, there is no place to put attr2. This is exactly how it is supposed to work.
up
0
Jason Hughes
9 years ago
If you intermix writing sub-elements and attributes, any attributes that are written after the first sub-element are ignored/discarded:

<?php
$xml
->startElement('element');
 
$xml->writeAttribute('attr1', 0);
 
$xml->writeElement('subelem', 0);
 
$xml->writeAttribute('attr2', 0);
$xml->endElement();
?>

Outputs:

<element attr1=0>
  <subelem>0</subelem>
</element>

This is stupid, but the way it works as of PHP 5.2.4.
To Top