mysql_ping

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_pingSprawdza połączenie z serwerem lub nawiązuje połączenie, jeśli go nie było

Ostrzeżenie

To rozszerzenie zostało uznane za przestarzałe w PHP 5.5.0 i usunięte w PHP 7.0.0. Zamiast niego należy stosować rozszerzenia MySQLi lub PDO_MySQL. Zobacz też przewodnik MySQL: wybieranie API i stosowne FAQ aby uzyskać więcej informacji. Alternatywy dla tej funkcji to między innymi:

Opis

mysql_ping ([ resource $identyfikator_połączenia = NULL ] ) : bool

Sprawdza czy połączenie z serwerem działa poprawnie. Jeśli zostało zamknięte, następuje próba ponownego połączenia. Funkcja ta, w skryptach które pozostają długi czas w bezczynności, może służyć do sprawdzenia czy serwer zamknął połączenie i jeśli zajdzie potrzeba, nawiązania go ponownie.

Informacja:

Automatyczne ponawianie połączenia jest domyślnie wyłączenie w MySQL >= 5.0.3.

Parametry

identyfikator_połączenia

Połączenie MySQL. Jeśli identyfikator połączenia nie zostanie podany, użyte zostanie ostatnie połączenie otwarte przez mysql_connect(). Jeśli połączenie takie nie zostanie znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja mysql_connect() bez argumentów. Jeśli żadne połączenie nie zostanie znalezione lub nawiązane, wygenerowany zostanie błąd poziomu E_WARNING.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli połączenie z serwerem działa poprawnie, w przeciwnym przypadku zwraca FALSE.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia mysql_ping()

<?php
set_time_limit
(0);

$conn mysql_connect('localhost''mysqluser''mypass');
$db   mysql_select_db('mydb');

/* Zakładamy, że wykonanie zapytania zajmie dużo czasu */
$result mysql_query($sql);
if (!
$result) {
    echo 
'Wykonanie zapytania #1 nie powiodło się, zamykanie.';
    exit;
}

/* Upewniamy się, że połączenie jest aktywne, w przeciwnym wypadku ponawiamy je */
if (!mysql_ping($conn)) {
    echo 
'Połączenie zerwane, zamykanie po zapytaniu #1';
    exit;
}
mysql_free_result($result);

/* Jeśli połączenie jest aktywne wykonujemy następne zapytanie */
$result2 mysql_query($sql2);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
4
alext at marketdream dot com dot mx
11 years ago
mysql_ping() is really helpful when you have this annoying error:

MYSQL Error 2006 Server has gone away

For CI users:
In 1.7.2 version of codeigniter, there is a function

$this->db->reconnect()

that uses mysql_ping() to reestablish the timed out connection.

This function is specially useful when developing social media sites that uses hundreds of connections to the db such asinserting or selecting.
up
3
cybot2000 at yahoo dot de
15 years ago
It should be noted that mysql_ping() seems to reset the error message on the server.
I used it to check whether the connection was still alive before reading the error message via mysql_error() and it always returned an empty string. Upon removing the connection check everything worked.
up
3
dustin hawkins
14 years ago
When using the mysql_ping command under php 5.1.2 and mysql 5.0, I was having problems with the auto-reconnect "feature", mainly that when the connection was severed, a mysql_ping would not automatically re-establish the connection to the database.

The connection to the DB is dropped when the time without a query excedes the wait_timeout value in my.cnf. You can check your wait_timeout by running the query "SHOW VARIABLES;"

If you're having problems auto-reconnecting when the connection is dropped, use this code:

<?php

$conn
= mysql_connect('localhost','user','pass');
mysql_select_db('db',$conn);

if (!
mysql_ping ($conn)) {
  
//here is the major trick, you have to close the connection (even though its not currently working) for it to recreate properly.
  
mysql_close($conn);
  
$conn = mysql_connect('localhost','user','pass');
  
mysql_select_db('db',$conn);
}

//run queries knowing that your connection is alive....

?>
up
2
miro dot dietiker at md-systems dot ch
13 years ago
When checking if a $resource works...
be prepared that mysql_ping returns NULL as long as $resource is no correct mysql resource.
<?php
$resource
=NULL;
var_dump = @mysql_ping($resource);
# showing NULL
?>
This could be used to decide of a current $resource is a mysql or a mysqli connection when nothing else is available to do that...
up
2
vinicius at teracom dot com dot br
16 years ago
Is important to remember that if your first connection to mysql don't works, mysql_ping will always return true! So, if you want to check if mysql is connected, first of all you must check if mysql_connect do not returns false and then you can begin to check mysql_ping.
up
0
Doug
10 years ago
This function *does not* attempt to reconnect at this time.  It only tells you whether or not you currently *are* connected.

To actually reconnect, you will have to implement this yourself in a wrapper class.
up
-5
luky37
12 years ago
If you get 'error 2006: MySQL server has gone away' messages when running (really) long scripts, mysql_ping will help detecting the loss of the db-connection. This can happen, when 'wait timeout' is reached (MySQL default is 8 hours).
To Top