mysql_thread_id

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_thread_idZwraca id bieżącego wątku

Opis

mysql_thread_id ([ resource $identyfikator_połączenia ] ) : int

mysql_thread_id() zwraca id bieżącego wątku. Jeśli połączenie zostało przerwane i nawiązane ponownie przy użyciu funkcji mysql_ping(), to id wątku się zmieni. Oznacza to, że nie powinno się pobierać id wątku i zapisywać do późniejszego użycia, lecz pobierać zawsze, gdy jest potrzebny.

Przykład #1 przykład użycia mysql_list_processes()

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''uzytkownik''haslo');
$thread_id mysql_thread_id($link);
if (
$thread_id){
    
printf ("id bieżącego wątku: %d\n"$thread_id);
}
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

id bieżącego wątku: 73

Patrz także: mysql_ping(), mysql_list_processes().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top