mysql_drop_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_drop_dbUsuwa bazę MySQL

Ostrzeżenie

Ta funkcja została uznana za przestarzałą w PHP 4.3.0 i usunięta, wraz z całym oryginalnym rozszerzeniem MySQL, w PHP 7.0.0. W zamian użyj aktywnie rozwijanych rozszerzeń MySQLi lub PDO_MySQL. Zobacz też przewodnik MySQL: wybieranie API i stosowne FAQ aby uzyskać więcej informacji. Alternatywy dla tej funkcji to między innymi:

  • Wykonaj zapytanie DROP DATABASE

Opis

mysql_drop_db ( string $nazwa_bazy [, resource $identyfikator_połączenia = NULL ] ) : bool

mysql_drop_db() próbuje usunąć całą bazę danych z serwera powiązanego z parametrem identyfikator_połączenia. Ta funkcja jest przestarzała, zaleca się użyć mysql_query() i wywołać zapytanie DROP DATABASE.

Parametry

nazwa_bazy

Nazwa bazy, która ma zostać usunięta.

identyfikator_połączenia

Połączenie MySQL. Jeśli identyfikator połączenia nie zostanie podany, użyte zostanie ostatnie połączenie otwarte przez mysql_connect(). Jeśli połączenie takie nie zostanie znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja mysql_connect() bez argumentów. Jeśli żadne połączenie nie zostanie znalezione lub nawiązane, wygenerowany zostanie błąd poziomu E_WARNING.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia mysql_drop_db()

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Nie można połączyć: ' mysql_error());
}

$sql 'DROP DATABASE my_db';
if (
mysql_query($sql$link)) {
    echo 
"Baza my_db została usunięta\n";
} else {
    echo 
'Błąd podczas usuwania bazy: ' mysql_error() . "\n";
}
?>

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja będzie niedostępna, jeżeli rozszerzenie MySQL zostało zbudowane w oparciu o wersję 4.x.

Informacja:

Dla zachowania zgodności z poprzednimi wersjami PHP możliwe jest używanie aliasów: mysql_dropdb()

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top