mysql_db_name

(PHP 4, PHP 5)

mysql_db_nameZwraca nazwę bazy danych z wywołania mysql_list_dbs()

Ostrzeżenie

To rozszerzenie zostało uznane za przestarzałe w PHP 5.5.0 i usunięte w PHP 7.0.0. Zamiast niego należy stosować rozszerzenia MySQLi lub PDO_MySQL. Zobacz też przewodnik MySQL: wybieranie API i stosowne FAQ aby uzyskać więcej informacji. Alternatywy dla tej funkcji to między innymi:

  • Zapytanie: SELECT DATABASE()

Opis

mysql_db_name ( resource $wynik , int $wiersz [, mixed $pole = NULL ] ) : string

Pobiera nazwę bazy danych z wywołania mysql_list_dbs().

Parametry

wynik

Wskaźnik wyniku z wywołania mysql_list_dbs().

wiersz

Indeks w zbiorze wyników.

pole

Nazwa pola.

Zwracane wartości

Zwraca nazwę bazy danych w wypadku powodzenia, lub FALSE w wypadku błędu. Jeżeli funkcja zwróciła FALSE, użyj mysql_error(), aby poznać przyczynę błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.5.0 Funkcja mysql_list_dbs() jest przestarzała, i emituje błąd E_DEPRECATED.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia mysql_db_name()

<?php
error_reporting
(E_ALL);

$link mysql_connect('dbhost''username''password');
$db_list mysql_list_dbs($link);

$i 0;
$cnt mysql_num_rows($db_list);
while (
$i $cnt) {
    echo 
mysql_db_name($db_list$i) . "\n";
    
$i++;
}
?>

Notatki

Informacja:

Dla zachowania zgodności z poprzednimi wersjami PHP możliwe jest używanie aliasów: mysql_dbname()

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top