mysql_create_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_create_dbTworzy bazę MySQL

Ostrzeżenie

Ta funkcja została uznana za przestarzałą w PHP 4.3.0 i usunięta, wraz z całym oryginalnym rozszerzeniem MySQL, w PHP 7.0.0. W zamian użyj aktywnie rozwijanych rozszerzeń MySQLi lub PDO_MySQL. Zobacz też przewodnik MySQL: wybieranie API i stosowne FAQ aby uzyskać więcej informacji. Alternatywy dla tej funkcji to między innymi:

Opis

mysql_create_db ( string $nazwa_bazy [, resource $identyfikator_połączenia = NULL ] ) : bool

mysql_create_db()tworzy nową bazę na serwerze skojarzonym z podanym identyfikatorem połączenia.

Parametry

nazwa_bazy

Nazwa tworzonej bazy danych.

identyfikator_połączenia

Połączenie MySQL. Jeśli identyfikator połączenia nie zostanie podany, użyte zostanie ostatnie połączenie otwarte przez mysql_connect(). Jeśli połączenie takie nie zostanie znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja mysql_connect() bez argumentów. Jeśli żadne połączenie nie zostanie znalezione lub nawiązane, wygenerowany zostanie błąd poziomu E_WARNING.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 mysql_create_db() przykład alternatywny

Stosowanie funkcji mysql_create_db() jest nie zalecane. Sugerowane jest wydawanie polecenia CREATE DATABASE przy użyciu funkcji mysql_query().

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''uzytkownik''haslo');
if (!
$link) {
    die(
'Nie można się połączyć: ' mysql_error());
}

$sql 'CREATE DATABASE my_db';
if (
mysql_query($sql$link)) {
    echo 
"Baza my_db została pomyślnie utworzona\n";
} else {
    echo 
'Błąd podczas tworzenia bazy: ' mysql_error() . "\n";
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Baza my_db została pomyślnie utworzona

Notatki

Informacja:

Dla zachowania zgodności z poprzednimi wersjami PHP możliwe jest używanie aliasów: mysql_createdb()

Informacja:

Funkcja ta nie będzie dostępna jeśli rozszerzenie MySQL zostało skompilowane z wersją 4.x biblioteki klienta MySQL.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top