mysql_stat

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_statPobiera aktualny stan systemu

Opis

mysql_stat ([ resource $identyfikator_połączenia ] ) : string

mysql_stat() zwraca aktualny stan serwera.

Informacja:

mysql_stat() w chwili obecnej zwraca jedynie czas pracy serwera, liczbę wątków, zapytań, otwartych tabel, oraz liczbę zapytań na sekundę. Pełną listę parametrów opisujących stan można uzyskać wydając komendę SQL: SHOW STATUS.

Przykład #1 przykład użycia mysql_stat()

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''uzytkownik''haslo');
printf("%s\n"mysql_stat($link));
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

Uptime: 5380  Threads: 1  Questions: 1321299  Slow queries: 1  Opens: 26 Flush tables: 1  Open tables: 17  Queries per second avg: 245.595

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
billbilljr at gmail dot com
10 years ago
The following script can be used to clearly print out the results of mysql_stat().

<?php
    mysql_connect
("localhost", "username", "password");
   
$array = explode("  ", mysql_stat());
    foreach (
$array as $value){
        echo
$value . "<br />";
    }
?>

Outputs something similar to:

Uptime: 698
Threads: 1
Questions: 4
Slow queries: 0
Opens: 19
Flush tables: 1
Open tables: 12
Queries per second avg: 0.5
up
2
Enzo_01 at abv dot bg
12 years ago
<?php
// function that return stat elements into array
function mysql_stat_array($A=null) {
   
$status = explode('  ', mysql_stat());
    foreach(
$status as $k=>$v) { $v=explode(':',$v,2); $status[$v[0]]=$v[1]; }
    return (isset(
$status[$A])?$status[$A]:$status);
}
/*
example return:
Array ( [0] => Uptime: 385815 [1] => Threads: 1 [2] => Questions: 3515 [3] => Slow queries: 0 [4] => Opens: 32 [5] => Flush tables: 1 [6] => Open tables: 8 [7] => Queries per second avg: 0.009 [Uptime] => Array ( [0] => Uptime [1] => 385815 ) [Threads] => Array ( [0] => Threads [1] => 1 ) [Questions] => Array ( [0] => Questions [1] => 3515 ) [Slow queries] => Array ( [0] => Slow queries [1] => 0 ) [Opens] => Array ( [0] => Opens [1] => 32 ) [Flush tables] => Array ( [0] => Flush tables [1] => 1 ) [Open tables] => Array ( [0] => Open tables [1] => 8 ) [Queries per second avg] => Array ( [0] => Queries per second avg [1] => 0.009 ) )
*/

?>
up
0
Anonymous
16 years ago
if you need the complete status as outputted by the "show status" command. Try this function.
<?
function mysql_status($db=NULL) {
if(!mysql_ping($db))
$db=mysql_connect("localhost","user","password");
$res=mysql_query("show status",$db);
while (list($key,$value)=mysql_fetch_array($res))
$sql[$key]=$value;
return $sql;
}
?>
To Top