mysql_get_proto_info

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

mysql_get_proto_infoPobiera informacje o protokole MySQL

Opis

mysql_get_proto_info ([ resource $identyfikator_połączenia ] ) : int

mysql_get_proto_info() zwraca wersję protokołu, używanego przez identyfikator_połączenia. Jeżeli identyfikator_połączenia nie zostanie podany, wykorzystane zostanie ostatnio otwarte połączenie.

Przykład #1 mysql_get_proto_info

<?php
mysql_connect
('localhost''uzytkownik''haslo') or
    die(
'Nie można się połączyć');
printf ("MySQL protocol version: %s\n"mysql_get_proto_info());
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

MySQL protocol version : 10

Patrz także: mysql_get_client_info(), mysql_get_host_info() i mysql_get_server_info().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top