mysql_errno

(PHP 4, PHP 5)

mysql_errnoZwraca liczbową wartość kodu błędu z poprzedniej operacji MySQL

Ostrzeżenie

To rozszerzenie zostało uznane za przestarzałe w PHP 5.5.0 i usunięte w PHP 7.0.0. Zamiast niego należy stosować rozszerzenia MySQLi lub PDO_MySQL. Zobacz też przewodnik MySQL: wybieranie API i stosowne FAQ aby uzyskać więcej informacji. Alternatywy dla tej funkcji to między innymi:

Opis

mysql_errno ([ resource $identyfikator_połączenia = NULL ] ) : int

Zwraca numer błędu z ostatniej operacji MySQL.

Błędy, zwracane z serwera MySQL, nie powodują generowania ostrzeżeń. Zamiast tego, należy używać funkcji mysql_errno() do pobrania kodu błędu. Funkcja ta zwraca tylko kod błędu, wygenerowany przez ostatnio wywołaną funkcję MySQL (nie licząc mysql_error() i mysql_errno()), a więc kod błędu należy sprawdzać przed wywołaniem kolejnej funkcji MySQL.

Parametry

identyfikator_połączenia

Połączenie MySQL. Jeśli identyfikator połączenia nie zostanie podany, użyte zostanie ostatnie połączenie otwarte przez mysql_connect(). Jeśli połączenie takie nie zostanie znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja mysql_connect() bez argumentów. Jeśli żadne połączenie nie zostanie znalezione lub nawiązane, wygenerowany zostanie błąd poziomu E_WARNING.

Zwracane wartości

Zwraca numer błędu ostatnio wywołanej funkcji MySQL, lub Returns the error number from the last MySQL function, or 0 (zero) jeśli żaden błąd nie wystąpił.

Przykłady

Przykład #1 Przykłady użycia mysql_errno()

<?php
$link 
mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password");

if (!
mysql_select_db("nieistniejacabaza"$link)) {
    echo 
mysql_errno($link) . ": " mysql_error($link). "\n";
}

mysql_select_db("kossu"$link);
if (!
mysql_query("SELECT * FROM nieistniejacatabela"$link)) {
    echo 
mysql_errno($link) . ": " mysql_error($link) . "\n";
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

1049: Unknown database 'nieistniejacabaza'
1146: Table 'kossu.nieistniejacatabela' doesn't exist

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
-2
timstamp.co.uk
13 years ago
If you are receiving errors like:
Warning: mysql_close(): 5 is not a valid MySQL-Link resource

Check that you are calling mysql_error() and mysql_errno() BEFORE you call mysql_close().
up
-4
apoio at cyberspace dot org
20 years ago
All mysqld error messages are located into the file /usr/local/share/mysql/english/errmsg.txt and listed in numerical order from 999 to 1175. You can change the output language as well, issuing the '-L spanish' option for example. See the manual for more details.
up
-11
simon at paarlberg dot dk
15 years ago
Function for creating unique md5 keys in a database. If there are duplets, then a new md5-key will be generated. For your use:

  function users_md5create($id){
    global $mysql_link;

    while ($done==0) {
      $md5key = md5(time().($id/2).$loop).md5(time().$id.$loop);
      $query = "INSERT INTO users_md5create SET md5key='$md5key', fkey='$id', created=UNIX_TIMESTAMP() ";
      $mysql_result = mysql_query($query, $mysql_link);
      if(mysql_errno($mysql_link)!=1062) $done=1;
      $loop++;
    }

    return($md5key);
  }
To Top