mysql_fetch_lengths

(PHP 4, PHP 5)

mysql_fetch_lengths Pobiera długość każdego pola w wierszu wyniku

Opis

mysql_fetch_lengths ( resource $wynik ) : array

Zwraca tablicę zawierającą długość każdego pola z wiersza ostatnio pobranego przez mysql_fetch_row(), lub FALSE, jeżeli wystąpi błąd.

mysql_fetch_lengths() zapisuje w tablicy długości wszystkich pól z ostatniego wiersza pobranego przez funkcje mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array() i mysql_fetch_object() zaczynając od ofsetu 0.

Patrz także: mysql_fetch_row().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
Bavo Janss
11 years ago
In case of UTF8 fields mysql_field_len() will return 3 times the maximum length (e.g. 30 for a VARCHAR(10) field)) for mysql_field_len() returns the byte length of the field not the defined size.
To Top