mysql_get_client_info

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

mysql_get_client_infoPobiera informacje o kliencie MySQL

Opis

mysql_get_client_info ( void ) : string

mysql_get_client_info() zwraca ciąg znaków zawierający wersję bibliotek klienta MySQL.

Przykład #1 mysql_get_client_info

<?php
printf 
("MySQL client info: %s\n"mysql_get_client_info());
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

MySQL client info: 3.23.39

Patrz także: mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info() i mysql_get_server_info().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top