is_infinite

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

is_infiniteSprawdza czy wartość jest nieskończona

Opis

is_infinite ( float $wartość ) : bool

Zwraca TRUE, jeśli argument wartość jest nieskończonością (dodatnią lub ujemną), tak jak wynik operacji log(0), lub cokolwiek innego, co wykracza poza typ zmiennoprzecinkowy (float) dla tej platformy.

Patrz także is_finite() i is_nan().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
JUAN MORALES
1 year ago
to reproduce this, try

<?php

var_dump
(is_infinite(log(0)));
To Top