is_infinite

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

is_infiniteSprawdza czy wartość jest nieskończona

Opis

is_infinite ( float $wartość ) : bool

Zwraca TRUE, jeśli argument wartość jest nieskończonością (dodatnią lub ujemną), tak jak wynik operacji log(0), lub cokolwiek innego, co wykracza poza typ zmiennoprzecinkowy (float) dla tej platformy.

Patrz także is_finite() i is_nan().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top