lcg_value

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

lcg_valueZłożony przystający generator liniowy

Opis

lcg_value ( void ) : float

lcg_value() zwraca liczbę pseudolosową z przedziału (0, 1). Funkcja łączy dwa CG o okresach 2^31 - 85 i 2^31 - 249. Okres tej funkcji jest równy wartości obydwu składowych.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
10
daniel dot baulig at gmx dot de
11 years ago
Choose your weapon:
<?php
function mt_randf($min, $max)
{
    return
$min + abs($max - $min) * mt_rand(0, mt_getrandmax())/mt_getrandmax();
}
function
lcg_randf($min, $max)
{
    return
$min + lcg_value() * abs($max - $min);
}
function
randf($min, $max)
{
    return
$min + rand(0,getrandmax()) / getrandmax() * abs($max - $min);
}
?>
up
6
rok kralj gmail com
13 years ago
An elegant way to return random float between two numbers:

<?php
function random_float ($min,$max) {
   return (
$min+lcg_value()*(abs($max-$min)));
}
?>
up
-9
Linndows
4 years ago
I think best example...
<?php
$x
=0;
while(
$x<=5){
$x++;
echo
lcg_value()+$x."\n";   }
     echo
lcg_value()+$x-(2*lcg_value()); echo "\n";
?>
To Top