acos

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

acosOblicza arcus cosinus liczby

Opis

acos ( float $argument ) : float

Zwraca w radianach arcus cosinus argumentu. Funkcja acos() jest dopełniającą do funkcji cos(), co oznacza, że a==cos(acos(a)) dla każdej wartości z dziedziny funkcji acos().

Parametry

argument

Argument do przetworzenia

Zwracane wartości

Arcus cosinus argumentu w radianach.

Zobacz też:

  • cos() - Oblicza cosinus kąta
  • acosh() - Area cosinus hiperboliczny
  • asin() - Oblicza arcus sinus liczby
  • atan() - Oblicza arcus tangens liczby

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top