getrandmax

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

getrandmaxZwraca największą możliwą liczbę losową

Opis

getrandmax ( void ) : int

Zwraca największą wartość, która może być zwrócona przez rand().

Zwracane wartości

Największa możliwa wartość losowa zwrócona przez rand()

Zobacz też:

  • rand() - Generuje losową liczbę stałoprzecinkową
  • srand() - Inicjuje generator liczb losowych
  • mt_getrandmax() - Największa możliwa liczba losowa

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top