decoct

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

decoctKonwersja liczby dziesiętnej do ósemkowej

Opis

decoct ( int $liczba ) : string

Zwraca łańcuch znaków zawierający ósemkową reprezentację liczby dziesiętnej liczba. Największą liczbą, która może być skonwertowana jest 4 294 967 295 dziesiętnie, co odpowiada "37777777777" ósemkowo.

Przykład #1 decoct() przykład

<?php
echo decoct(15) . "\n";
echo 
decoct(264);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

17
410

Patrz także octdec(), decbin(), dechex() i base_convert().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
ethernidee at yandex dot ru
5 years ago
Negative numbers are not supported.
To Top