cos

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

cosOblicza cosinus kąta

Opis

cos ( float $argument ) : float

cos() zwraca cosinus z parametru argument. Przyjmuje argument podany w stopniach.

Parametry

argument

Kąt podany w stopniach

Zwracane wartości

Cosinus z kąta argument

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia cos()

<?php

echo cos(M_PI); // -1

?>

Zobacz też:

  • acos() - Oblicza arcus cosinus liczby
  • sin() - Oblicza sinus kąta
  • tan() - Oblicza tangens kąta
  • deg2rad() - Przelicza stopnie na radiany

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-1
felipensp at gmail dot com
14 years ago
Convert degree to radianus, radianus to cos.

<?php

   
// Degree
   
$degree = 360;

   
// Convertion
   
print cos(deg2rad($degree));

?>
up
-89
shrinivasmani at gmail dot com
7 years ago
Convert degree to radianus

<?php

   
// Degree
   
$degree = 360;

   
// Convertion
   
print cos(deg2rad($degree));

?>
To Top