ReflectionClass::isTrait

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionClass::isTraitReturns whether this is a trait

Opis

public ReflectionClass::isTrait ( void ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns TRUE if this is a trait, FALSE otherwise. Returns NULL in case of an error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top