ReflectionClass::getTraitAliases

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionClass::getTraitAliasesReturns an array of trait aliases

Opis

public ReflectionClass::getTraitAliases ( void ) : array

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns an array with new method names in keys and original names (in the format "TraitName::original") in values. Returns NULL in case of an error.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
dhairya dot coder at gmail dot com
5 years ago
trait A {
    public function smallTalk() {
        echo 'a';
    }
    public function bigTalk() {
        echo 'A';
    }
}

class Apple{
   
    use A {
        A::bigTalk as talk;
    }
}

$obj=new ReflectionClass('Apple');
echo "<pre>";
var_dump($obj->getTraitAliases()); 
echo "</pre>";
To Top