ReflectionClass::isInternal

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isInternalChecks if class is defined internally by an extension, or the core

Opis

public ReflectionClass::isInternal ( void ) : bool

Checks if the class is defined internally by an extension, or the core, as opposed to user-defined.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Basic usage of ReflectionClass::isInternal()

<?php
$internalclass 
= new ReflectionClass('ReflectionClass');

class 
Apple {}
$userclass = new ReflectionClass('Apple');

var_dump($internalclass->isInternal());
var_dump($userclass->isInternal());
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(true)
bool(false)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top