ReflectionClass::getReflectionConstants

(PHP 7 >= 7.1.0)

ReflectionClass::getReflectionConstantsGets class constants

Opis

public ReflectionClass::getReflectionConstants ( void ) : array

Retrieves reflected constants.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

An array of ReflectionClassConstant objects.

Przykłady

Przykład #1 Basic ReflectionClass::getReflectionConstants() example

<?php
class Foo {
    public    const 
FOO  1;
    protected const 
BAR  2;
    private   const 
BAZ  3;
}

$foo = new Foo();

$reflect = new ReflectionClass($foo);
$consts  $reflect->getReflectionConstants();

foreach (
$consts as $const) {
    print 
$const->getName() . "\n";
}

var_dump($consts);

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

FOO
BAR
BAZ
array(3) {
 [0]=>
 object(ReflectionClassConstant)#3 (2) {
  ["name"]=>
  string(3) "FOO"
  ["class"]=>
  string(3) "Foo"
 }
 [1]=>
 object(ReflectionClassConstant)#4 (2) {
  ["name"]=>
  string(3) "BAR"
  ["class"]=>
  string(3) "Foo"
 }
 [2]=>
 object(ReflectionClassConstant)#5 (2) {
  ["name"]=>
  string(3) "BAZ"
  ["class"]=>
  string(3) "Foo"
 }
}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top