ReflectionClass::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::exportExports a class

Opis

public static ReflectionClass::export ( mixed $argument [, bool $return = FALSE ] ) : string

Exports a reflected class.

Parametry

argument

Refleksja do eksportu.

return

Ustawienie na TRUE zwróci eksport, zamiast go wyświetlać. Ustawienie na FALSE (domyslne), odwrotnie.

Zwracane wartości

Jeśli parametr return jest ustawiony na TRUE, eksport jest zwracany jako string, w przeciwnym przypadku jako NULL.

Przykłady

Przykład #1 Basic usage of ReflectionClass::export()

<?php
class Apple {
    public 
$var1;
    public 
$var2 'Orange';

    public function 
type() {
        return 
'Apple';
    }
}
ReflectionClass::export('Apple');
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Class [ <user> class Apple ] {
 @@ php shell code 1-8

 - Constants [0] {
 }

 - Static properties [0] {
 }

 - Static methods [0] {
 }

 - Properties [2] {
  Property [ <default> public $var1 ]
  Property [ <default> public $var2 ]
 }

 - Methods [1] {
  Method [ <user> public method type ] {
   @@ php shell code 5 - 7
  }
 }
}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top