ReflectionClass::getNamespaceName

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ReflectionClass::getNamespaceNameGets namespace name

Opis

public ReflectionClass::getNamespaceName ( void ) : string

Gets the namespace name.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The namespace name.

Przykłady

Przykład #1 ReflectionClass::getNamespaceName() example

<?php
namespace A\B;

class 
Foo { }

$class = new \ReflectionClass('stdClass');

var_dump($class->inNamespace());
var_dump($class->getName());
var_dump($class->getNamespaceName());
var_dump($class->getShortName());

$class = new \ReflectionClass('A\\B\\Foo');

var_dump($class->inNamespace());
var_dump($class->getName());
var_dump($class->getNamespaceName());
var_dump($class->getShortName());
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(false)
string(8) "stdClass"
string(0) ""
string(8) "stdClass"

bool(true)
string(7) "A\B\Foo"
string(3) "A\B"
string(3) "Foo"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
francois
9 years ago
If the object does not belong to a namespace, an empty string is returned
To Top