ReflectionClass::inNamespace

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ReflectionClass::inNamespaceChecks if in namespace

Opis

public ReflectionClass::inNamespace ( void ) : bool

Checks if this class is defined in a namespace.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 ReflectionClass::inNamespace() example

<?php
namespace A\B;

class 
Foo { }

$function = new \ReflectionClass('stdClass');

var_dump($function->inNamespace());
var_dump($function->getName());
var_dump($function->getNamespaceName());
var_dump($function->getShortName());

$function = new \ReflectionClass('A\\B\\Foo');

var_dump($function->inNamespace());
var_dump($function->getName());
var_dump($function->getNamespaceName());
var_dump($function->getShortName());
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(false)
string(8) "stdClass"
string(0) ""
string(8) "stdClass"

bool(true)
string(7) "A\B\Foo"
string(3) "A\B"
string(3) "Foo"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top