ReflectionClass::isAnonymous

(PHP 7)

ReflectionClass::isAnonymousChecks if class is anonymous

Opis

public ReflectionClass::isAnonymous ( void ) : bool

Checks if a class is an anonymous class.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 ReflectionClass::isAnonymous() example

<?php
class TestClass {}
$anonClass = new class {};

$normalClass = new ReflectionClass('TestClass');
$anonClass  = new ReflectionClass($anonClass);

var_dump($normalClass->isAnonymous());
var_dump($anonClass->isAnonymous());

?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(false)
bool(true)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top