ReflectionClass::isIterable

(PHP 7 >= 7.2.0)

ReflectionClass::isIterableCheck whether this class is iterable

Opis

public ReflectionClass::isIterable ( void ) : bool

Check whether this class is iterable (i.e. can be used inside foreach).

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Basic ReflectionClass::isIterable() Usage

<?php

class IteratorClass implements Iterator {
    public function 
__construct() { }
    public function 
key() { }
    public function 
current() { }
    function 
next() { }
    function 
valid() { }
    function 
rewind() { }
}
class 
DerivedClass extends IteratorClass { }
class 
NonIterator { }

function 
dump_iterable($class) {
    
$reflection = new ReflectionClass($class);
    
var_dump($reflection->isIterable());
}

$classes = array("ArrayObject""IteratorClass""DerivedClass""NonIterator");

foreach (
$classes as $class) {
    echo 
"Is $class iterable? ";
    
dump_iterable($class);
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Is ArrayObject iterable? bool(true)
Is IteratorClass iterable? bool(true)
Is DerivedClass iterable? bool(true)
Is NonIterator iterable? bool(false)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top