ReflectionClass::isFinal

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isFinalChecks if class is final

Opis

public ReflectionClass::isFinal ( void ) : bool

Checks if a class is final.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 ReflectionClass::isFinal() example

<?php
class       TestClass { }
final class 
TestFinalClass { }

$normalClass = new ReflectionClass('TestClass');
$finalClass  = new ReflectionClass('TestFinalClass');

var_dump($normalClass->isFinal());
var_dump($finalClass->isFinal());

?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(false)
bool(true)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top