ReflectionClass::getName

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::getNameGets class name

Opis

public ReflectionClass::getName ( void ) : string

Gets the class name.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The class name.

Przykłady

Przykład #1 ReflectionClass::getName() example

<?php
namespace A\B;

class 
Foo { }

$function = new \ReflectionClass('stdClass');

var_dump($function->inNamespace());
var_dump($function->getName());
var_dump($function->getNamespaceName());
var_dump($function->getShortName());

$function = new \ReflectionClass('A\\B\\Foo');

var_dump($function->inNamespace());
var_dump($function->getName());
var_dump($function->getNamespaceName());
var_dump($function->getShortName());
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(false)
string(8) "stdClass"
string(0) ""
string(8) "stdClass"

bool(true)
string(7) "A\B\Foo"
string(3) "A\B"
string(3) "Foo"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top