Memcached::touch

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::touchSet a new expiration on an item

Opis

public Memcached::touch ( string $key , int $expiration ) : bool

Memcached::touch() sets a new expiration value on the given key.

Parametry

key

Klucz określający przechowywaną wartość.

expiration

Czas wygaśnięcia, domyślnie 0. Zobacz Czasy wygaśnięcia, aby dowiedzieć się wiecej.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. Użyj Memcached::getResultCode(), jeśli to konieczne.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
5
Dehumanizer
7 years ago
With PHP 5.4.41 and memcached 1.4.24 it works in ASCII mode as well.
up
5
Pramod Patil
7 years ago
This is only supported when binary protocol is enabled.
$obj = new Memcached();
$obj->setOption(\Memcached::OPT_BINARY_PROTOCOL, true);
To Top