Memcached::resetServerList

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::resetServerListClears all servers from the server list

Opis

public Memcached::resetServerList ( void ) : bool

Memcached::resetserverlist() removes all memcache servers from the known server list, reseting it back to empty.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top