Memcached::setMultiByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::setMultiByKeyStore multiple items on a specific server

Opis

public Memcached::setMultiByKey ( string $server_key , array $items [, int $expiration ] ) : bool

Memcached::setMultiByKey() is functionally equivalent to Memcached::setMulti(), except that the free-form server_key can be used to map the keys from items to a specific server. This is useful if you need to keep a bunch of related keys on a certain server.

Parametry

server_key

Klucz identyfikujący serwer, na którym dane będą zapisywane lub z którego będą odczytywane. Zamiast stosowania funkcji skrótu na samym kluczu elementu, stosujemy ją na kluczu serwera decydując z którym serwerem memcached się łączyć. Pozwala to na grupowanie powiązanych ze sobą elementów na jednym serwerze pozwalając na zwiększenie wydajności przy wielokrotnych operacjach.

items

Tablica, para kluczy/wartości do przechowywania na serwerze.

expiration

Czas wygaśnięcia, domyślnie 0. Zobacz Czasy wygaśnięcia, aby dowiedzieć się wiecej.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. Użyj Memcached::getResultCode(), jeśli to konieczne.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top