Memcached::getDelayedByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::getDelayedByKeyRequest multiple items from a specific server

Opis

public Memcached::getDelayedByKey ( string $server_key , array $keys [, bool $with_cas [, callable $value_cb ]] ) : bool

Memcached::getDelayedByKey() is functionally equivalent to Memcached::getDelayed(), except that the free-form server_key can be used to map the keys to a specific server.

Parametry

server_key

Klucz identyfikujący serwer, na którym dane będą zapisywane lub z którego będą odczytywane. Zamiast stosowania funkcji skrótu na samym kluczu elementu, stosujemy ją na kluczu serwera decydując z którym serwerem memcached się łączyć. Pozwala to na grupowanie powiązanych ze sobą elementów na jednym serwerze pozwalając na zwiększenie wydajności przy wielokrotnych operacjach.

keys

Array of keys to request.

with_cas

Whether to request CAS token values also.

value_cb

The result callback or NULL.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. Użyj Memcached::getResultCode(), jeśli to konieczne.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top