Memcached::getMultiByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::getMultiByKeyRetrieve multiple items from a specific server

Opis

public Memcached::getMultiByKey ( string $server_key , array $keys [, int $flags ] ) : array

Memcached::getMultiByKey() is functionally equivalent to Memcached::getMulti(), except that the free-form server_key can be used to map the keys to a specific server.

Parametry

server_key

Klucz identyfikujący serwer, na którym dane będą zapisywane lub z którego będą odczytywane. Zamiast stosowania funkcji skrótu na samym kluczu elementu, stosujemy ją na kluczu serwera decydując z którym serwerem memcached się łączyć. Pozwala to na grupowanie powiązanych ze sobą elementów na jednym serwerze pozwalając na zwiększenie wydajności przy wielokrotnych operacjach.

keys

Array of keys to retrieve.

flags

The flags for the get operation.

Zwracane wartości

Returns the array of found items lub FALSE w przypadku niepowodzenia. Użyj Memcached::getResultCode(), jeśli to konieczne.

Rejestr zmian

Wersja Opis
3.0.0 The &cas_tokens parameter was removed. The Memcached::GET_EXTENDED was added and when passed as a flag it ensures the CAS tokens to be fetched.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top