Memcached::quit

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::quitClose any open connections

Opis

public Memcached::quit ( void ) : bool

Memcached::quit() closes any open connections to the memcache servers.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top