Memcached::casByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::casByKeyCompare and swap an item on a specific server

Opis

public Memcached::casByKey ( float $cas_token , string $server_key , string $key , mixed $value [, int $expiration ] ) : bool

Memcached::casByKey() is functionally equivalent to Memcached::cas(), except that the free-form server_key can be used to map the key to a specific server. This is useful if you need to keep a bunch of related keys on a certain server.

Parametry

cas_token

Unique value associated with the existing item. Generated by memcache.

server_key

Klucz identyfikujący serwer, na którym dane będą zapisywane lub z którego będą odczytywane. Zamiast stosowania funkcji skrótu na samym kluczu elementu, stosujemy ją na kluczu serwera decydując z którym serwerem memcached się łączyć. Pozwala to na grupowanie powiązanych ze sobą elementów na jednym serwerze pozwalając na zwiększenie wydajności przy wielokrotnych operacjach.

key

Klucz określający przechowywaną wartość.

value

Wartość do przechowania.

expiration

Czas wygaśnięcia, domyślnie 0. Zobacz Czasy wygaśnięcia, aby dowiedzieć się wiecej.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. The Memcached::getResultCode() will return Memcached::RES_DATA_EXISTS if the item you are trying to store has been modified since you last fetched it.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top