Memcached::getServerByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::getServerByKeyMap a key to a server

Opis

public Memcached::getServerByKey ( string $server_key ) : array

Memcached::getServerByKey() returns the server that would be selected by a particular server_key in all the Memcached::*ByKey() operations.

Parametry

server_key

Klucz identyfikujący serwer, na którym dane będą zapisywane lub z którego będą odczytywane. Zamiast stosowania funkcji skrótu na samym kluczu elementu, stosujemy ją na kluczu serwera decydując z którym serwerem memcached się łączyć. Pozwala to na grupowanie powiązanych ze sobą elementów na jednym serwerze pozwalając na zwiększenie wydajności przy wielokrotnych operacjach.

Zwracane wartości

Returns an array containing three keys of host, port, and weight on success or FALSE on failure. Użyj Memcached::getResultCode(), jeśli to konieczne.

Przykłady

Przykład #1 Memcached::getServerByKey() example

<?php
$m 
= new Memcached();
$m->addServers(array(
    array(
'mem1.domain.com'1121140),
    array(
'mem2.domain.com'1121140),
    array(
'mem3.domain.com'1121120),
));

$m->setOption(Memcached::OPT_LIBKETAMA_COMPATIBLEtrue);

var_dump($m->getServerByKey('user'));
var_dump($m->getServerByKey('log'));
var_dump($m->getServerByKey('ip'));
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

array(3) {
 ["host"]=>
 string(15) "mem3.domain.com"
 ["port"]=>
 int(11211)
 ["weight"]=>
 int(20)
}
array(3) {
 ["host"]=>
 string(15) "mem2.domain.com"
 ["port"]=>
 int(11211)
 ["weight"]=>
 int(40)
}
array(3) {
 ["host"]=>
 string(15) "mem2.domain.com"
 ["port"]=>
 int(11211)
 ["weight"]=>
 int(40)
}

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
4
zhaoyong dot lc at gmail dot com
10 years ago
The parameter server_key is very confusing, it's not a server key for MemCached Server, but it's key,in key-value pair which you stored in server.

<?php
$m
= new Memcached;
$m->addServers(array(
    array(
'127.0.0.1',11212),
    array(
'127.0.0.1',11211)
));
for(
$i=0;$i<10;$i++){
   
$key = 'key_'.$i;
   
$m->add($key, 1);
}
for(
$i=0;$i<10;$i++) {
   
$key = 'key_'.$i;
   
$arr = $m->getServerByKey($key);
    echo (
$key.":\t".$arr['port']."\n");
}
?>

key_0:  11212
key_1:  11211
key_2:  11212
key_3:  11212
key_4:  11212
key_5:  11211
key_6:  11211
key_7:  11212
key_8:  11212
key_9:  11211
up
1
morphles
7 years ago
Just to clarify (as documentation of memcached, even for C lib, frankly is quite lacking), $server_key is hashed using same method as regular keys for values (I checked C source, as again docs......). So you should be able to see where set($key, $value) goes by using getServerByKey($key) with same key. This can be useful if one does not wish to bother with using/has no need to use *ByKey functions, but still want to know which servers are/should be used with regular keys, for implementing fallback or failure reporting.
To Top