Memcached::prependByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::prependByKeyPrepend data to an existing item on a specific server

Opis

public Memcached::prependByKey ( string $server_key , string $key , string $value ) : bool

Memcached::prependByKey() is functionally equivalent to Memcached::prepend(), except that the free-form server_key can be used to map the key to a specific server.

Parametry

server_key

Klucz identyfikujący serwer, na którym dane będą zapisywane lub z którego będą odczytywane. Zamiast stosowania funkcji skrótu na samym kluczu elementu, stosujemy ją na kluczu serwera decydując z którym serwerem memcached się łączyć. Pozwala to na grupowanie powiązanych ze sobą elementów na jednym serwerze pozwalając na zwiększenie wydajności przy wielokrotnych operacjach.

key

The key of the item to prepend the data to.

value

The string to prepend.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. The Memcached::getResultCode() will return Memcached::RES_NOTSTORED if the key does not exist.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top